Nghiên cứu - Trao đổi

Luật lưu trữ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa

Bài dăng trên Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 7/2007 (tháng 7/2007): Đây là tài liệu rất có ý nghĩa, rất quan trọng,  phục vụ nghiên cứu Lịch sử Lưu trữ Việt Nam. LUẬT LƯU TRỮCỦA CHẾ..

Xem thêmTài liệu lưu trữ và ông già đi tìm cha

Bài dăng trên Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 9/2009 (tháng 9/2009): Đây là tài liệu rất có ý nghĩa, rất quan trọng,  là chứng cứ xác thực, phục vụ các cá nhân, gia đình, dòng tộc tron..

Xem thêmBản khắc cổ nhất về Chiếu Dời Đô

    Bài đăng trên Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 7/2010 (tháng 7/2010):     LTS.  Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày Kỷ niệm Đại lễ 1.000 Thă..

Xem thêmGiá trị của Mộc Bản tại khu vực Đông Á

Hội thảo Quốc tế“GIÁ TRỊ CỦA MỘC BẢN TẠI KHU VỰC ĐÔNG Á”Hàn Quốc – Tháng 6/2013 Báo cáo tham luận“MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN CỦA VIỆT NAM – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI” TS.Phạm Thị Huệ Giám đốc Côn..

Xem thêmBÁO CÁO VỀ MỘC BẢN CỦA VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

BÁO CÁO VỀ MỘC BẢN CỦA VIỆT NAMTại Hội thảo Học thuật Thế giới – Hàn Quốc, tháng 6/2013 Báo cáo tham luận: MỘC BẢN CỦA VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU SƯU TẦM VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊPhạm Thị Huệ (*) - Nguyễn P..

Xem thêmBảo quản và phát huy giá trị tài liệu mộc bản tại Hàn Quốc

VÀI NÉT VỀ BẢO QUẢN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU MỘC BẢN TẠI HÀN QUỐC TS. Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn  (Nguyên Giám đốc Trung tâm..

Xem thêmHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA THỰC DÂN PHÁP Nghiên cứu về trường hợp Trần Văn Giàu

 Bài đăng trên Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam - Số 11/2011 (tháng 11/2011) LTS: Giữa những năm 1931, Trần Văn Giàu được tổ chức đưa sang Liên Xô học tại Trường Đại học Đông Phương Matxcơ..

Xem thêm