Tiếp nhận tài liệu của các nhà Khoa học hiến tặng
Tiếp nhận tài liệu của các nhà Khoa học hiến tặng

TS. Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn và các nhà Khoa học hiến tặng tài liệu cho Công ty


Tiếp nhận tài liệu của các nhà Khoa học hiến tặng

Các nhà Khoa học chụp hình lưu niệm với CBNV Công ty Lưu trữ Sài Gòn trong buổi Lễ tiếp nhận tài liệu của các nhà Khoa học