Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang


Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Công ty Lưu trữ Sài Gòn sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

TS. Phạm Thị Huệ và Thượng tọa Thích Thiện Văn, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm khảo sát Mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang - năm 2016.


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Du khách tham gia với CBNV Công ty Lưu trữ Sài Gòn vận chuyển Mộc bản để xử lý nghiệp vụ


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

TS. Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty và Đại đức Thích Thanh Vịnh – Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm trực tiếp chụp ảnh Mộc bản để xử lý kỹ thuật


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

TS. Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty và nhân viên chụp Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đang bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Đoàn CBNV của Công ty làm việc tại chùa Vĩnh Nghiêm về việc sưu tầm Mộc bản


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Đoàn CBNV của Công ty làm việc tại chùa Vĩnh Nghiêm về việc sưu tầm Mộc bản


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Đoàn CBNV của Công ty làm việc tại chùa Vĩnh Nghiêm về việc sưu tầm Mộc bản