Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang


Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Công ty Lưu trữ Sài Gòn sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

Bà Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn và ông Nguyễn Thế Chính - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Giang khảo sát Mộc bản tại chùa Bổ Đà - tỉnh Bắc Giang.


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

Bà Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn và ông Nguyễn Thế Chính - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Giang khảo sát Mộc bản tại chùa Bổ Đà - tỉnh Bắc Giang.


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

Ban Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn làm việc với Ban Giám đốc Bảo tàng Bắc Giang về việc sưu tầm Mộc bản chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

Ban Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn làm việc với Ban Giám đốc Bảo tàng Bắc Giang về việc sưu tầm Mộc bản chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

CBNV Công ty Lưu trữ Sài Gòn sưu tầm tài liệu quý hiếm (Mộc bản) chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

CBNV Công ty Lưu trữ Sài Gòn sau khi sưu tầm Mộc bản chùa Bổ Đà


Sưu tầm tài liệu quý hiếm tại chùa Bổ Đà và Bảo tàng Bắc Giang

CBNV Công ty Lưu trữ Sài Gòn sau khi sưu tầm Mộc bản chùa Bổ Đà