Sưu tầm

         Công ty Lưu trữ Sài Gòn đã đi đến nhiều nơi, không quản khó khăn, vất vả, sưu tầm được nhiều tài liệu quý hiếm. Đó là tài liệu khắc chữ Hán Nôm ngược trên gỗ (Mộc bản), tài liệu viết bằng chữ Chăm trên lá Buông. Sau khi sưu tầm, xử lý kỹ thuật, đã chỉnh lý khoa học Mộc bản thành những bộ Kinh Sách để hiến tặng, để bảo quản, giữ gìn Di sản cho muôn đời sau.  Đồng thời Công ty còn tiếp nhận tài liệu của các nhà Khoa học hiến tặng để chỉnh lý, đưa vào bảo quản, phục vụ khai thác.