Giới thiệu chung

        Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn được thành lập từ năm 2009. Đây là một mô hình mới về Lưu trữ nhân dân đầu tiên ở Việt Nam.
        Công ty thực hiện các khâu nghiệp vụ và dịch vụ về Lưu trữ, Thư viện một cách chuyên nghiệp bởi một tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, Nhân viên được đào tạo toàn diện về lý luận và thực tiễn , cần cù, chịu khó, tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề Lưu trữ - Một nghề thầm lặng, vất vả, cực nhọc nhưng vô cùng ý nghĩa đối với xã hội.

Lĩnh vực hoạt động:

 1. Chỉnh lý khoa học Tài liệu lưu trữ: Tài liệu giấy, Mộc bản, phim, ảnh, ghi âm…;
 2. Phân loại sách, xây dựng Thư viện khoa học;
 3. Số hóa tài liệu, tư liệu;
 4. Sản xuất phần mềm;
 5. Đào tạo nghề;
 6. Hoạt động Phiên dịch, biên dịch, Sưu tầm tài liệu, Biên soạn sách;
 7. Nghiên cứu, tư vấn ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ Văn thư, Lưu trữ và Thư viện;
 8. Cung cấp vật tư, Văn phòng phẩm, trang thiết bị chuyên dụng cho Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ và Thư viện.

Cơ cấu tổ chức: Gồm 6 phòng:

 1. Phòng Hành chính Tổng hợp - Tài vụ;
 2. Phòng Chỉnh lý Tài liệu số 1;
 3. Phòng Chỉnh lý Tài liệu số 2;
 4. Phòng Số hóa - Sản xuất phần mềm;
 5. Phòng Sưu tầm - Biên dịch - Biên soạn sách;
 6. Phòng Đào tạo nghề.