Dịch vụ thư viện

     Ngoài công tác Chỉnh lý tài liệu và thực hiện các khâu nghiệp vụ Lưu trữ khác, Công ty Lưu trữ Sài Gòn còn thực hiện dịch vụ Thư viện – Phân loại Sách, xây dựng Thư viện khoa học cho các cơ quan, tổ chức, gia đình, dòng tộc.