Cảm nhận về công ty

MỘT NỮ GIÁM ĐỐC TÀI NĂNG, TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

Bài của TS. Trần Hoàng – Nguyên Cục trưởng Cục Văn thư & Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ viết về TS. Phạm Thị Huệ, Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn, đăng trên Tạp chí Vă..

Xem thêm