Biên soạn sách

    Trước khi về làm việc tại Công ty Lưu trữ Sài Gòn, TS. Phạm Thị Huệ (Giám đốc Công ty) và TS. Nguyễn Xuân Hoài (Phó Giám đốc Công ty) đã tổ chức sưu tầm tài liệu quý hiếm, biên dịch và biên soạn nhiều sách từ tài liệu Lưu trữ.

    Và từ khi về Công ty, các khâu nghiệp vụ trên càng được phát huy mạnh mẽ, góp phần làm cho xã hội hiểu hơn về vai trò, vị trí của công tác Lưu trữ, hiểu hơn giá trị của tài liệu Lưu trữ.

    Sau khi sách được xuất bản, Công ty mua thêm sách,  mang đi khắp các thành thị, thôn quê để tặng biếu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm quảng bá rộng rãi giá trị của Di sản trong công chúng trong nước và Quốc tế.

    Riêng bộ sách về Khoa bảng qua Mộc bản triều Nguyễn gồm 4 tập đã được “Xác lập kỷ lục Việt Nam” về công trình khai thác và phổ biến Tư liệu Khoa bảng Nho học lớn nhất từ Kho Di sản Mộc bản triều Nguyễn.a)     Cuốn “Tự điển Hán Việt hành thảo” do TS. Phạm Thị Huệ và TS. Nguyễn Xuân Hoài đồng tác giả biên soạn,xuất bản năm 1998 – tái bản năm 2008.

b)   Một số cuốn sách do TS. Phạm Thị Huệ chủ biên:

-        ‘Sách chỉ dẫn các Phông, sưu tập Lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II”;

-        “Mộc bản Triều Nguyễn – Đề mục tổng quan”;

-        “Mộc bản Triều Nguyễn – Chiếu dời đô và một số kiệt tác”;

-        “Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV – Nơi bảo quản di sản tư liệu Thế giới đầu tiên của Việt Nam (2006 – 2011)”;

-        “Khoa bảng Thăng Long - Hà Nội qua tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn”;

-        “Khoa bảng Bắc bộ và Thanh Hóa qua tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn”;

-       “Khoa bảng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình qua tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn”;

-        “Khoa bảng Trung bộ và Nam bộ qua tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn”;

-        “Mộc bản Chùa Bổ Đà – Đề mục tổng quan”;

-        “Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm – Thái Thượng cảm ứng thiên và Viên Liễu Phàm tứ huấn”;

-        “Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm – Đề mục tổng quan”...


c)    Một số cuốn sách do TS. Nguyễn Xuân Hoài chủ biên:

-        “Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ (1819-1918) tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II”;

-        “Cuộc tổng tiến công của quân giải phóng Miền Nam Việt Nam năm 1968”;

-        “Về đại thắng Mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn”;

-        “Từ Xuân – Hè năm 1972 đến “Điện Biên Phủ trên không” qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn”;

-        “Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu Lưu trữ”;

-        “Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn - Tập 1: Đánh và Đàm”;

-        “Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn - Tập 2:Ký kết và thực thi”...
 Ban Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn (TS. Phạm Thị Huệ - TS. Nguyễn Xuân Hoài) đón nhận Bằng “Xác lập Kỷ lục Việt Nam” về công trình khai thác và phổ biến Tư liệu Khoa bảng Nho học lớn nhất từ Kho Di sản Mộc bản triều Nguyễn – tháng 9/2013

Ban Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn (TS. Phạm Thị Huệ - TS. Nguyễn Xuân Hoài) đón nhận Bằng “Xác lập Kỷ lục Việt Nam” về công trình khai thác và phổ biến Tư liệu Khoa bảng Nho học lớn nhất từ Kho Di sản Mộc bản triều Nguyễn – tháng 9/2013


Quang cảnh buổi Lễ hội ngộ Kỷ lục gia tổ chức tại TP. HCM


Quang cảnh buổi Lễ hội ngộ Kỷ lục gia tổ chức tại TP. HCM