Biên dịch

TS. Phạm Thị Huệ - TS. Nguyễn Xuân Hoài biên dịch, biên soạn sách tại Công ty TNHH Khoa Học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn

Ban Giám đốc Công ty (TS. Phạm Thị Huệ - TS. Nguyễn Xuân Hoài) đang biên dịch Sắc phong, sau khi sưu tầm

Ban Giám đốc Công ty biên dịch Mộc bản (chữ Hán Nôm khắc ngược trên gỗ), sau khi sưu tầm


Bà Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn và ông Nguyễn Thế Chính – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang trao – nhận bản thảo sách "Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm – Đề mục tổng quan”


TS. Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn và Hòa thượng Thích Thiện Văn – Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm với Bản thảo sách  “Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm -  Thái Thượng cảm ứng thiên và Viên Liễu Phàm tứ huấn”.TS. Phạm Thị Huệ - Giám đốc Công ty Lưu trữ Sài Gòn trình bày bố cục bản thảo sách "Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Thiền tông bản hạnh" trong buổi họp bàn về kế hoạch bảo quản và phát huy giá trị Mộc bản tại Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Giang


Lời tựa của ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho sách “Mộc bản chùa Bổ Đà - Đề mục tổng quan” do Công ty Lưu trữ Sài Gòn biên soạn.


Cuốn sách “Mộc bản chùa Bổ Đà – Đề mục tổng quan” do Công ty Lưu trữ Sài Gòn biên soạn 

Cuốn sách “Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm – Thái Thượng cảm ứng thiên và Viên Liễu Phàm tứ huấn” do Công ty Lưu trữ Sài Gòn biên soạn


Cuốn sách “Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm –  Đề mục tổng quan” do Công ty Lưu trữ Sài Gòn biên soạn