Ban lãnh đạo


1. Giám đốc Công ty
      Tiến sĩ Phạm Thị Huệ, nguyên là Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ.
        - Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Lưu trữ: 28 năm; được đào tạo nghiệp vụ Lưu trữ tại Nhật Bản. 
       TS. Phạm Thị Huệ đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện các Dự án Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ tại nhiều Cơ quan, tổ chức từ Quảng Trị trở vào phía Nam. Tính đến tháng 12/2016: tổng cộng chỉnh lý được trên 24.000 mét giá tài liệu.
        Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Số hóa bản dập Tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu Thế giới: tổng cộng trên 120.000 trang.
      Đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện viết Phần mềm Quản lý và Khai thác Tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn; Phần mềm Quản lý và Khai thác Tài liệu Lưu trữ cho nhiều Sở, ban, ngành các tỉnh sau khi Chỉnh lý khoa học.
        Đã trực tiếp biên dịch, biên soạn sách và làm Chủ biên, biên soạn nhiều sách công bố, giới thiệu Tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu Thế giới, và Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm – Di sản tư liệu Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tính đến tháng 12/2016 đã biên soạn được 11 cuốn sách từ chữ Hán - Nôm cổ, và nhiều sách khác từ tài liệu lưu trữ tiếng Pháp và Tiếng Việt.
        TS. Phạm Thị Huệ là người mở đường – xây dựng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV thành một Trung tâm Lưu trữ chuyên nghiệp. Là người trực tiếp lập Hồ sơ giúp Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước trình UNESSCO công nhận Mộc bản Triều Nguyễn là Di sản tư liệu Thế giới đầu tiên của Việt Nam.
        Và hiện nay, TS.Phạm Thị Huệ lại là người mở đường - xây dựng Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn trở thành một Công ty chuẩn mực theo Mô hình mới về Lưu trữ nhân dân đầu tiên tại Việt Nam.
 

2. Phó Giám đốc thứ nhất

        Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoài, nguyên là Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ. 
        - Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Lưu trữ: 32 năm.
        Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoài đã tổ chức thực hiện nhiều Đề án Chỉnh lý tài liệu, Số hóa, Tu bổ và phát huy giá trị Tài liệu Lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và tại các Sở ban ngành trong các cơ quan, tổ chức trên cả nước…

3. Phó Giám đốc thứ hai

        Ông Nguyễn Phạm Hà Minh, là chuyên gia được đào tạo tại nước ngoài …Là cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, sáng tạo, tiếp thu nhanh, làm chủ kiến thức và công nghệ mới...


4. Phó Giám đốc thứ ba

        Ông Nguyễn Xuân Triêm, là cán bộ lãnh đạo trẻ, nhiệt tình, tận tụy, yêu nghề, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc.